logo
Strona główna | Kontakt | Radio Tczew | TV TeTka | Program TV | iBOK
A A A K

Aktualności / Zmiany w regulaminach

- 21.05.2013


W związku z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne (wprowadzaną ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1445)) zostaliśmy zmuszeni do zmiany regulaminu świadczenia usług. Nowe regulaminy, cenniki oraz wzory umów będą obowiązywać od 20 czerwca 2013 roku. Jednocześnie informujemy, że zmiany te nie mają wpływu na miesięczne rozliczenia z tytułu abonamentów za nasze usługi. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa akceptacją.

Nowe wzory regulaminu, cennika oraz umowy można dodatkowo otrzymać w Biurze Obsługi Klienta, oraz pobrać z Internetowego Biura Obsługi Klienta.

Zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 ze zm. w przypadku braku akceptacji powyższych zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy spowodowane brakiem akceptacji proponowanych zmian winno być złożone najpóźniej do dnia 20 czerwca 2013 r. i skutkować będzie rozwiązaniem umowy z dniem 20 czerwca 2013r. 

<< Powrót

© 2017 Telkab Sp. z o.o.